SPOIWO MINERALNE TYPU MD-30

OPIS PRODUKTU

  • Spoiwo typu MD-30 jest kompozycją cementowo-popiołową w postaci szarego proszku w skład którego wchodzą: cement, wyselekcjonowany popiół lotny spełniający wymogi I.T.B. oraz aktywatory i modyfikatory wiązania.
  • Spoiwo typu MD-30 po zmieszaniu z odpowiednią ilością wody wiąże do trwałego tworzywa mineralnego.

ZASTOSOWANIE

Uwzględniając parametry tego wyrobu, spoiwo  typu MD-30 może być stosowane do:

● wypełniania pustek i wolnych przestrzeni,

● wykonywania wykładki mechanicznej obudowy podporowej,

● wykonywania pasów podsadzkowych i izolacyjnych,

● budowy tam wentylacyjnych i korków izolacyjnych,

● izolacji i uszczelniania górotworu,

● wytwarzania betonów i zapraw szybkowiążących  odpornych na działanie wód agresywnych,

● iniekcji spękanego górotworu.

WŁAŚCIWOŚCI

Podobnie jak w przypadku innych spoiw cementowo-mineralnych wzrost stosunku woda do spoiwa (w/s)będzie redukować wytrzymałość spoiwa, natomiast zmniejszenie tego stosunku będzie zwiększać wytrzymałość tego spoiwa. Dla wykładki mechanicznej w/s =0,2:1

Ponadto spoiwo typu MD-30 jest:

● niepalny,

● odporny na działanie wody (w tym agresywnych wód gruntowych),

● nietoksyczny,

● o bardzo malej wymywalności pierwiastków ciężkich (<2 ppm), z zatem niestwarzający zagrożeń dla zanieczyszczenia wód,

●o znikomej wartości pierwiastków promieniotwórczych (10kbk.kg) zbliżonej do naturalnej zawartości w skorupie ziemskiej.

Woda do zarabiania zaczynu spoiwowego winna mieć parametry jak dla wykonania betonu zwykłego.

Właściwości spoiwa typu MD-30 zależą od wskaźnika woda/proszek (w/s). Przeciętne parametry przetwórcze i użytkowe tego spoiwa przy w/s równym 0,4:1 przedstawia poniższa tabela:

ATESTY I CERTYFIKATY

● Certyfikat na znak bezpieczeństwa „B”

● Atest higieniczny

SPOSÓB APLIAKCJI

Spoiwo typu MD-30 jest wyrobem mineralnym wytworzonym w miejscu zastosowania poprzez zmieszanie preparatu proszkowego z wodą. Spoiwo podaje się przy użyciu powszechnie stosowanych agregatów pompowych.

ŚRODKI BEZPIECZEŃSTWA

Spoiwo typu MD-30 jest materiałem bezpiecznym niestanowiącym zagrożenia dla zdrowia i życia pracowników przy spełnieniu następujących warunków:

● stosowania w czasie styczności ze spoiwem kompletnego ubrania roboczego, rękawic roboczych, okularów ochronnych i masek przeciwpyłowych,

● przestrzegania przepisów BHP i zaleceń profilaktycznych podanych przez producenta,

● przeszkolenia załogi w zakresie wykonywania transportu, przechowywania i stosowania torkretu.

PAKOWANIE I PRZECHOWYWANIE

Spoiwo typu MD-30 pakowane jest po 20 kg w wielowarstwowe worki ułożone na paletach drewnianych o wadze 1 tony. Spoiwo na paletach jest foliowane.

Każde opakowanie posiada etykietę produktu, która zawiera: nazwę producenta, nazwę produktu, datę produkcji, okres gwarancji, znak informujący o zagrożeniach, Przepisy BHP, przeznaczenie, właściwości, przygotowanie i sposób użycia oraz sposób reklamacji.

Okres trwałości

Okres trwałości do użycia wynosi do 6 miesięcy od daty produkcji.

Warunki przechowywania

Produkt należy przechowywać w suchym miejscu, zabezpieczając przed oddziaływaniem czynników atmosferycznych.

DORADZTWO TECHNICZNE

P.P.U.H. MIDO Sp. z o.o. oferuje kompletne doradztwo w zakresie stosowanych produktów i technologii.