Statut SCEO

Tekst jednolity STATUTU STOWARZYSZENIA Czysta Energia Odnawialna Rozdział I Postanowienia ogólne § 1. 1. Stowarzyszenie o nazwie Czysta Energia Odnawialna zwane dalej Stowarzyszeniem jest apolitycznym, dobrowolnym, samorządnym i trwałym zrzeszeniem niezarobkowym, samodzielnie określającym swoje cele, programy działania i struktury organizacyjne. 2. Stowarzyszenie może używać skróconej nazwy SCEO. 3. Stowarzyszenie może używać odznak, pieczęci oraz znaku…

Przepisy prawne

Ustawa o Odnawialnych Źródłach Energii – pełny tekst dostępny w postaci pliku pdf na stronach Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej: http://orka.sejm.gov.pl/opinie7.nsf/nazwa/2604_u/$file/2604_u.pdf Ustawa OZE dotyczy dostosowania przyjętych w Polsce rozwiązań prawych do standardów prawodawczych rynku energii odnawialnej obowiązujących w innych wiodących krajach UE i ma na celu m.in. zwiększenie bezpieczeństwa energetycznego i ochrony środowiska, racjonalne wykorzystanie odnawialnych źródeł…

Finansowanie

Dzięki różnorakim programom pomocowym Unii Europejskiej oraz Narodowego Funduszu Ochrony Środowiskai i Gospodarki Wodnej, jesteśmy wstanie zaoferować szeroki wachlarz dotacji i pomocy finansowych, przy zakładaniu instalacji fotowoltaicznych. Finansowanie OZE – Unia Europejska FIRMY Wdrożenie rozwiązań z zakresu odnawialnych źródeł energii, ograniczenie kosztów zużycia energii elektrycznej m.in.: – budowa, przebudowa infrastruktury służącej do produkcji i dystrybucji…

Korzyści z fotowoltaiki

Instalacja fotowoltaiczna to nowoczesna, ekologiczna i chroniąca środowisko technologia, przekształcająca światło słoneczne w energię elektryczną. Podstawowe korzyści z zastosowania fotowoltaiki, to: – oszczędności i zmniejszenie zużycia prądu elektrycznego w gospodarstwie domowym, – ekologiczność – systemy fotowoltaiczne jest odnawialnym źródłem energii i nie emituje żadnych zanieczyszczeń do atmosfery oraz nie generuje odpadów zatruwających ziemię; po zużyciu,…

Oszczędności dzięki fotowoltaice

  Dzięki nowym uregulowaniom prawnym ustawy „OZE”, czyli Odnawialnych Źródeł Energii stało się możliwe bilansowanie dotychczasowych rachunków za energię elektryczną, pozyskaniem prądu z OZE, a więc np. z instalacji fotowoltaicznej. Jak to wygląda w praktyce? Ustawa OZE wprowadza możliwość net meteringu mikroinstalacji energii odnawialnych o mocy do 40kW. Gdy instalujemy taki system fotowoltaiczny w swoim…

Fotowoltaika

Co to jest fotowoltaika? Fotowoltaika (PV – skrót od „photovoltaics”) jest dziedziną nauki i techniki, która zajmuje się przetwarzaniem światła słonecznego w energię elektryczną. Inaczej mówiąc jest to wytwarzanie prądu elektrycznego dzięki promieniowaniu słonecznemu przy wykorzystaniu zjawiska fotowoltaicznego. Obecnie fotowoltaika jest wykorzystywana z dwóch kluczowych powodów: – ekologicznych (wszędzie tam, gdzie ekologia ma większe znaczenie…