STOPY PODPOROWE TYPU SPT

OPIS PRODUKTU

Stopy podporowe przeznaczone są do posadowienia łuków ociosowych obudów chodnikowych wykonanych z kształtowników korytkowych typu:

V25, V29, V32, V34, V36.

Produkujemy  następujące stopy podporowe:

– LEKKIE –

przeznaczone są do posadowienia łuków ociosowych z kształtownika:

V25, V29,

– CIĘŻKIE –

przeznaczone są do posadowienia łuków ociosowych z kształtownika:

V32, V34, V36.

INFORMACJE DODATKOWE

  • Dłuższy bok stóp podporowych jest usytuowany wzdłużnie, czyli równolegle do osi wyrobiska. Pozwala to na posadowienie łuków obudowy blisko ociosu.
  • Do stabilizacji kształtownika do stopy podporowej służą zaczepy wykonane w formie wytłoczeń. Ścisłe przyleganie wytłoczeń do łuków ociosowych powoduje, iż możliwe jest nałożenie stopy na kształtownik i ustawienie go na miejscu posadowienia wraz ze stopą. Przesuniecie boczne łuku ociosowego również nie powoduje wypadnięcia stopy.

WYMIARY

Wymiary gabarytowe stóp SPT  ( dł. x szer. x gr.):

– lekka –

200x200x8, 205x205x8, 280x150x8, 300x200x8mm

– ciężka –

200x200x10, 205x205x10, 280x150x10, 300x200x10mm.

ATESTY I CERTYFIKATY

Stopy podporowe typu SPT posiadają stosowny certyfikat zezwalający na ich stosowanie w podziemnych zakładach górniczych, w polach niemetalowych i metanowych, w wyrobiskach zaliczanych do stopnia „a”, „b” lub „c” niebezpieczeństwa wybuchu metanu oraz klasy A lub B zagrożenia wybuchem pyłu węglowego.

DORADZTWO TECHNICZNE

P.P.U.H. MIDO Sp. z o.o. oferuje kompletne doradztwo w zakresie stosowanych produktów i technologii.