SPOIWO MINERALNE TYPU MD-60

OPIS PRODUKTU

  • Spoiwo typu MD-60 jest kompozycją cementowo-popiołową w postaci szarego proszku w skład którego wchodzą: cement, wyselekcjonowany popiół lotny spełniający wymogi I.T.B. oraz aktywatory i modyfikatory wiązania.Spoiwo typu MD-60 po zmieszaniu z odpowiednią ilością wody wiąże do trwałego tworzywa mineralnego.

ZASTOSOWANIE

Uwzględniając parametry tego produktu spoiwo typu MD-60 może być stosowane przede wszystkim jako:

● spoiwo do wykonywania pasów podpornościowych,

●spoiwo do wykładki mechanicznej obudów podporowych,

● spoiwo do budowy tam i korków izolacyjnych,

● komponent do wytwarzania zaczynów do iniekcji strukturalnej spękanego górotworu,

● do wytwarzania zaczynów służących  do mocowania różnych elementów metalowych,

● materiał wyrównawczy do mocowania maszyn i urządzeń na fundamentach,

● materiał wyrównawczy pod drogi i chodniki,

● materiał do innych zastosowań w inżynierii górniczej i budownictwie

● wytwarzania betonów i zapraw szybkowiążących  odpornych na działanie wód agresywnych,

● iniekcji spękanego górotworu.

WŁAŚCIWOŚCI

Właściwości spoiwa typu MD-60 zależą od wskaźnika woda/proszek (w/s). Przeciętne parametry przetwórcze i użytkowe tego spoiwa przy w/s równym 0,35:1 przedstawia poniższa tabela:

DORADZTWO TECHNICZNE

P.P.U.H. MIDO Sp. z o.o. oferuje kompletne doradztwo w zakresie stosowanych produktów i technologii.

ATESTY I CERTYFIKATY

● Certyfikat na znak bezpieczeństwa „B”

● Atest higieniczny

SPOSÓB APLIAKCJI

Spoiwo typu MD-60 jest wyrobem mineralnym wytworzonym w miejscu zastosowania poprzez zmieszanie preparatu proszkowego z wodą. Spoiwo podaje się przy użyciu powszechnie stosowanych agregatów pompowych.

ŚRODKI BEZPIECZEŃSTWA

Spoiwo typu MD-30 jest materiałem bezpiecznym niestanowiącym zagrożenia dla zdrowia i życia pracowników przy spełnieniu następujących warunków:

● stosowania w czasie styczności ze spoiwem kompletnego ubrania roboczego, rękawic roboczych, okularów ochronnych i masek przeciwpyłowych,

● przestrzegania przepisów BHP i zaleceń profilaktycznych podanych przez producenta,

● przeszkolenia załogi w zakresie wykonywania transportu, przechowywania i stosowania torkretu.

PAKOWANIE I PRZECHOWYWANIE

Spoiwo typu MD-60 pakowane jest po 20 kg w wielowarstwowe worki ułożone na paletach drewnianych o wadze 1 tony. Spoiwo na paletach jest foliowane.

Każde opakowanie posiada etykietę produktu, która zawiera: nazwę producenta, nazwę produktu, datę produkcji, okres gwarancji, znak informujący o zagrożeniach, Przepisy BHP, przeznaczenie, właściwości, przygotowanie i sposób użycia oraz sposób reklamacji.

Okres trwałości

Okres trwałości do użycia wynosi do 6 miesięcy od daty produkcji.

Warunki przechowywania

Produkt należy przechowywać w suchym miejscu, zabezpieczając przed oddziaływaniem czynników atmosferycznych.