SIATKA OKŁADZINOWA ZGRZEWANA JEDNOZACZEPOWA (TYP MIDO).

Ogólna charakterystyka.

Siatki okładzinowe jednozaczepowe (typ MIDO) stosowane są do zabezpieczenia podziemnych wyrobisk zakładów górniczych wykonanych w obudowie z kształtowników o profilach V21, V25, V29, V32, V36 oraz KS/KO przed osuwającymi się i obrywającymi odłamkami skał, brył węgla i innych kopalin.

Siatki te wykonywane są jako: lekkie lub ciężkie przy zastosowaniu: prętów wzdłużnych – spiralnie walcowanych a dla prętów poprzecznych – gładkich lub spiralnie walcowanych.

Cechą charakterystyczną tych siatek są z jednej strony zaczepy wykonane na prętach podłużnych a z drugiej strony zakończone prętem poprzecznym. Zaletą tych siatek jest łatwość i pewność ich łączenia oraz niższy jej ciężar jednostkowy w stosunku do siatek dwuzaczepowych.

Siatki jednozaczepowe (typ MIDO) są o szerokości minimum 0,5 m a ich długości dostosowane są do wykonania opinki do obudów o rozstawach odrzwi do 1,5 m i mogą być wykonane z oczkami o wymiarach: 100×100 mm, 100×50 mm, 50×100 mm i 50×50 mm.

Siatki jednozaczepowe (typ MIDO) posiadają stosowny certyfikat pozwalający na ich stosowanie w podziemnych zakładach górniczych, w polach niemetalowych i metanowych, w wyrobiskach zaliczonych do stopnia „a”, „b” lub „c” niebezpieczeństwa wybuchu metanu oraz klasy A lub B zagrożenia wybuchem pyłu węglowego.