ROZPORY RUROWE TYPU GV I GRV

OPIS PRODUKTU

  • Rozpory rurowe typu GV i GRV przeznaczone są do stabilizacji odrzwi wyrobisk korytarzowych i komorowych wykonanych z kształtowników V25, V29, V32, V34 i V36.
  • Rozpory rurowe typu GV i GRV są rozporami niesymetrycznymi.
  • Rozpory rurowe typu GV są produkowane w dwóch wersjach ( w zależności od zastosowanych śrub hakowych):– wersja z zastosowaniem dwóch śrub hakowych z oporem o średnicy ø18 mm;– wersja z zastosowanie śruby hakowej z oporem o średnicy ø18 mm i śruby hakowej ze stożkiem ø 24 mm.
  • Rozpory rurowe regulowane typu GRV produkowane są w wersji z zastosowaniem śruby hakowej z oporem o średnicy ø18 mm i śruby hakowej ze stożkiem ø 24 mm.
  • Rozpory rurowe regulowane typu GRV są wykonywane dla rozstawu odrzwi: 400-450 mm, 450-550 mm, 500-650 mm, 550-750 mm, 600-850 mm, 650-900 mm, 700-950 mm, 750-1000mm, 800-1000 mm, 850-1000 mm, 900-1000 mm, 950-1000 mm.

ZASTOSOWANIE

  • Rozpory rurowe typu GV są produkowane do rozstawów odrzwi nieprzekraczających 1,25 m.
  • Rozpory rurowe typu GRV to rozpory regulowane stosowane w przypadku, gdy zachodzi konieczność zachowania zmiennego rozstawu odrzwi na prawym lub lewym ociosie, a głównie przy wykonywaniu:

– wyrobisk na łukach,

– odgałęzień i rozwidleń.

ATESTY I CERTYFIKATY

Rozpory rurowe typu GV i GRV posiadają stosowne certyfikaty pozwalające na ich stosowanie w podziemnych zakładach górniczych, w polach niemetalowych i metanowych, w wyrobiskach zaliczonych do stopnia „a”, „b” lub „c” niebezpieczeństwa wybuchu metanu oraz klasy A lub B zagrożenia wybuchem pyłu węglowego.

DORADZTWO TECHNICZNE

P.P.U.H. MIDO Sp. z o.o. oferuje kompletne doradztwo w zakresie stosowanych produktów i technologii.