KOTWY STALOWE WKLEJANE TYPU KSM

ZASTOWOSWANIE

Kotwie stalowe wklejane typu KSM mają zastosowanie w podziemnych wyrobiskach zakładów górniczych jako:
– samodzielna obudowa kotwiowa,
– elementy obudowy powłokowej,
– elementy do przykatwiania łuków obudowy chodnikowej,
– elementy do podwieszania lub przykatwiania urządzeń wyposażenia górniczego.

ELEMENTY SKŁADOWE

– żerdź ze stali żebrowanej ø20 mm, ø22 mm, ø32 mm, o długości określonej w zamówieniu,
– nakrętka metalowa M20 dla ø20 mm, M22 dla ø22, M30 dla ø 32 mm),
-podkładka kulista dla ø20 mm i ø 22 mm,
– podkładka zasadnicza kształtowa 150x150x6 dla ø 20 mm, 150x150x8 dla ø22 mm i ø32 mm.

WŁAŚCIOWOŚCI

Wytrzymałość na rozciąganie kompletnych kotwi górniczych:

– ø 20 mm minimum 150 kN
– ø 22 mm minimum 190 kN
– ø 32 mm minimum 340 kN

CERTYFIKAT

Podany asortyment kotwi typu KSM posiada certyfikat pozwalający na ich stosowanie w podziemnych wyrobiskach zakładów górniczych.