OKŁADZINY STALOWE A / A-1

OPIS PRODUKTU

  • Okładziny stalowe typu MIDO A (lekkie) i A-1 w postaci pasów wykonanych z blach stalowych i odpowiednio wyprofilowanych stosowane są do wykonania opinki w części stropowej i ociosowej mającej na celu ochronę i wzmocnienie wyrobisk górniczych w obudowie odrzwiowej wykonanej z kształtownika o profilu V i KS/KO.
  • Okładziny typu MIDO A (lekka) są okładzinami stalowymi zaczepowymi, które poprzez wycięcia wykonane w ich profilu są jednocześnie dodatkowym elementem stabilizującym poszczególne odrzwia obudowy.

WYMIARY

Szerokość okładzin stalowych zaczepowych MIDO A (lekkie) – do 125 mm.

  • Okładziny stalowe zaczepowe typu A (lekkie) są okładzinami wykonanymi z blach o grubości min. 3,0 mm przystosowanymi do obudowy o rozstawie odrzwi do 1,0 m.
  • Okładziny stalowe pełne typu A-1 są wyrobami wykonanymi z blach o grubości 3 mm lub 4 mm przystosowanymi do obudowy o rozstawie odrzwi 0,5 m, 0,75 m i 1,0 m.
  • Szerokość okładzin stalowych pełnych typu A-1 min. -120 mm

ATESTY I CERTYFIKATY

Okładziny stalowe posiadają stosowne certyfikaty pozwalające na ich stosowanie w podziemnych wyrobiskach zakładów górniczych, w przestrzeniach zagrożonych wybuchem gazu i/lub pyłu węgłowego.

DORADZTWO TECHNICZNE

P.P.U.H. MIDO Sp. z o.o. oferuje kompletne doradztwo w zakresie stosowanych produktów i technologii.