KOTWY URABIALNE Z WŁÓKIEN SZKLANYCH TYPU KWSz

ZASTOWOSWANIE

 • Górnicze kotwy urabialne z włókien szklanych typu KWSz przeznaczone sa do kotwienia stropów, ociosów i spągów wyrobisk górniczych jako wzmacniająca lub samodzielna obudowa kotwowa.
 • Równocześnie z bardzo dużą wytrzymałością na rozciąganie (ponad 600MPa) posiadają zaletę urabialności maszynami górniczymi, względnie materiałem wybuchowym.
 • Najczęściej stosowane są dla długotrwałej stabilizacji ociosów węglowych w wyrobiskach z samodzielną obudową kotwową oraz przy wzmacnianiu spągów i wyrobisk.
 • Szeroko stosowane są dla doraźnego zabezpieczenia pracującej załogi w przecinkach, przekrojach lub znacznym nachyleniu.
 • Stosowanie urabialnych kotew z włókien szklanych prowadzi zawsze do znacznych, wymiernich egektów ekonomicznych i poprawy bezpieczeństwa pracy

WŁAŚCIOWOŚCI

 • Żerdzie urabialnych kotew wykonane są z materiału niepalnego, posiadają właściwości izolacyjne i antyelektrostatyczne. Z uwagi na te właściwości materiał dopuszczony został również do stosowania w metanowych wyrobiskach zakładów górniczych.
 • Wytrzymałość prętów z włókien szklanych na rozciąganie wynosi ponad 600 MPa, a na zgniatanie ponad 250 MPa.
 • Podkładki urabialne przenoszą obciążenia ponad 30 kN.
 • Podkładki stalowe współpracujące z tulejami metalowymi przenoszą obciążenie ponad 60 kN
 • Kotwy o średnicy 18 mm wklejone na całej długości wykazują nośność ponad 150 kN.
 • Kotwy z włókien szklanych utwierdzać można w górotworze za pomocą każdego rodzaju kleju lub spoiwa mineralnego stosowanego przy instalacji kotew stalowych.

CERTYFIKAT

Podany asortyment kotwi typu KSM posiada certyfikat pozwalający na ich stosowanie w podziemnych wyrobiskach zakładów górniczych.