Statut SCEO

Tekst jednolity STATUTU STOWARZYSZENIA Czysta Energia Odnawialna Rozdział I Postanowienia ogólne § 1. 1. Stowarzyszenie o nazwie Czysta Energia Odnawialna zwane dalej Stowarzyszeniem jest apolitycznym, dobrowolnym, samorządnym i trwałym zrzeszeniem niezarobkowym, samodzielnie określającym swoje cele, programy działania i struktury organizacyjne. 2. Stowarzyszenie może używać skróconej nazwy SCEO. 3. Stowarzyszenie może używać odznak, pieczęci oraz znaku…